12

PÅSKELOVSANG

Guitarsadel på 3. bånd

Am            G                Am

K:  Nu juble himlenes englehær,

      C                                       Am

nu juble Guds hemmeligheder

      G

og frelsens basun forkynder

                                            Am

Kristi sejr over død og grav.

F             E                    F                                    E

Jorden fryde sig, oplyst af så klart et skær!

                           Am

Og i kongens stråleglans

                                    G

er det mørke, der hvilede

              F                         E

over alverden, nu til ende.

                                  Am

A:  OG I KONGENS STRÅLEGLANS

                                                G

ER DET MØRKE, DER HVILEDE

                    F                                   E

OVER ALVERDEN, NU TIL ENDE.

Am                                           G

K:  Nu fryder sig vor Moder, Kirken,

                Am                            C                         Am

som er smykket med så stærkt et lysets glans

                     G

og denne sal genlyde

                                              Am

af folkeslags mægtige stemmer.

G                     Am

Herren vær med jer.

G                         Am

A:  OG MED DIN ÅND.

F                       E

K:  Opløft jeres hjerte.

F                                                E

A:  VORT HJERTE ER HOS HERREN

                                                 Am

K:  Lad os takke Herren vor Gud.

          G                                   Am

A:  DET ER VÆRDIGT OG RET. (x2)

                                                      G

K:  Sandelig det er værdigt og ret

                        Am                                    C

af hele vort hjerte og med lydelig røst,

                                          Am                  G

at prise den usynlige Gud, den almægtige Fader,

                                                             Am

og hans Søn, vor Herre, Jesus Kristus.

                                                 G

Han betalte for os Adams skyld

                          Am

til den Evige Fader

                       C                           Am

og med sit blod, udgydt af kærlighed,

G                                             Am

indløste han vort gamle gældsbrev.

F                         E

Dette er den Påskefest

                   F                               E

hvor det sande Påskelam slagtes.

F                       E

Dette er den nat

   F

I hvilken du førte vore fædre

                 E

ud af Egypten.

F               E

Dette er natten,

          F                                            E

som frelser os fra det ondes mørke.

F               E

Dette er natten

   F                                                             E

i hvilken du overvandt syndernes mørke.

 

 

 

 

13

(x2)

 

(x2)

 

(x2)

 
Am

A:  I DENNE NAT

                                                        G

BRØD KRISTUS DØDENS LÆNKER

                    F                                                   E

OG MED SEJR OPSTEG HAN FRA DØDSRIGET!

Am                                        G                             Am

K:  O, hvor stor og hvor vidunderlig, er din miskundhed.

      C                                   Am

O, hvilken kærligheds fylde!

             G                                                 Am

for at løskøbe trællen hengav du Sønnen!

F                          E

Uden Adams synd,

F                                    E

skulle Kristus ikke frelse os!

      Am

A:  O, LYKKELIGE BRØDE, SOM FORTJENTE,

                                                     G

AT FÅ SÅ STOR EN FORLØSER.

                                 Am

O, LYKKELIGE BRØDE!

                                             G

K:  O, i sandhed lykkelige nat,

                                                                                         Am

som kendte timen hvor Kristus opstod fra de døde!

                                             G

O, i sandhed lykkelige nat,

                                                               Am

nat som skal være som den lyse dag!

                                            G

O, nat, der fjerner vor brøde

                                                   Am

og skænker de sorgfulde glæde!

                                            G

Oh, nat, der bortjager hadet

           F                           E

og forener Gud med mennesket!

Am

A:  I DENNE NAT

                                                        G

BRØD KRISTUS DØDENS LÆNKER

                    F                                                   E

OG MED SEJR OPSTEG HAN FRA DØDSRIGET!

Am                                                      G

K:  I denne nat modtag da Hellige Fader,

                                 Am

vort lovprisningsoffer,

          C                                                                     Am     

som Kirken bringer dig, ved sine tjeneres hænder,

  G

Idet den frembære denne kærte,

                                Am

tegn på det nye lys.

      F                   E

Vi  beder dig, Herre,

Am                                                           G

at denne kærte, viet til dit navns ære,

                             Am

må brænde usvækket

                                                      G      

og, modtaget som en liflig vellugt,

                                                   Am

må forenes med himlens stjerner.

                                                               G

Lad morgenstjernen finde den brændende,

                            F                                             E

den morgenstjerne, som ej kender til nedgang:

Am                                                               G

Kristus,din Søn, som opstod fra de døde

                  F                                   E

og lyser klart for menneskeslægten!

    Am        G            Am

A:  AMEN, AMEN, AMEN!

Am            G            Am

AMEN, AMEN, AMEN!