77

SALME 40 (39) - JEG BIEDE, JEG BIEDE PÅ HERREN

Guitarsadel på 2. bånd

Am                                         Em

A:  Jeg biede, jeg biede på Herren,

         Am                             Em

han bøjede sig ned til mig,

         F                       E

han lyttede til mit råb,

                    F                                       E

drog mig op af dødens mørke grav.

                           Am                                    Em

K:  Han trak mig op af undergangens grav,

Am                           Em

af den sumpede mose,

         F                                       E

han satte mine fødder på klippen,

         F                         E

han gav skridtene fasthed.

A:  Jeg biede…

K:  Han lagde en ny sang i min mund.

en lovprisning til vor Gud.

Mange skal se det og frygte,

og de skal stole på Herren.

A:  Jeg biede…

 

K:  Salig den, der sætter sin lid til Herren,

og ej vender sig til de stolte

og ej til dem, der hælder til løgn,

salig den, der lider på Herren

A:  Jeg biede…

K:  Mange undere gjorde du, min Gud,

og mange tanker tænkte du for os,

de kan ikke opregnes for dig,

til at tælles, er de for mange.

A:  Jeg biede…

K:  Brænd- og slagtoffer bryder du dig ej om,

derfor har du åbnet mine ører.

Du har ej krævet offer for synd,

derfor jeg sagde: "Se, jeg kommer

for at gøre din vilje min Gud!"

A:  Brænd- og slagtoffer bryder du dig ej om,

derfor har du åbnet mine ører.

Du har ej krævet offer for synd,

derfor jeg sagde: "Se, jeg kommer

for at gøre din vilje min Gud!"

A:  Jeg biede…

K:  I bogrullen er der skrevet om mig,

at jeg må gøre din vilje.

Min Gud, dette ønsker jeg:

din lov dybt i mit hjerte.

A:  Jeg biede…