68

SALME 95 – I DAG, NAR I HØRER HANS RØST

E                                          F#m

A:  I dag, når I hører hans røst,

                 H7          E

forhærd ej jeres hjerter.

C#m                                  F#m

K:  Kom, lad os juble for Herren,

               H7                                   E

råbe af fryd for vor frelses klippe.

               C#m                                                      G#

Træde frem for Ham, med tak og med pris.

                                                                             C#m   E

Juble for Herren, med hymner og med salmer.

 

A:  I dag, når I hører hans røst,…

C#m                                   F#m

K:  Thi Herren er en stor Gud,

             H7                                    E

er en konge stor, over alle guder.

              C#m                         G#

I hans hånd er jordens dybder,

                                                                                             C#m   E

hans er havet, det tørre land er dannet af hans hænder.

 

A:  I dag, når I hører hans røst,…

C#m                                   G#

K:  Kom, lad os kaste os ned,

            

lad os knæle

                                          C#m

for Herren som er vor skaber.

                           F#m        H7             E

Thi Han er vor Gud, og vi er hans folk,

                   C#m                   G#

vi er hans hjord, som han leder,.

                                 C#m      E

hans folk som han vogter.

 

A:  I dag, når I hører hans røst,…

C#m           G#

K:  Lyttede, lyttede I dog i dag til Hans røst,

                                 C#m

forhærd ej jeres hjerte,

                   F#m

som ved Meriba,

          H7                                      E

som dengang ved Massa i ørkenen,

                 C#m             G#

da jeres fædre fristede mig, prøvede mig

                                                                                           C#m

og ikke ville fortsætte skønt, de havde set mit værk.

   F#m                                      H7               

I fyrretyve år væmmedes jeg

                                    E

ved denne generation,

              C#m                                                               G#

og jeg sagde: "Det er et folk med vildfarne hjerter,

 

de kender ej mine veje,

                                              C#m   E

de skal ej gå ind til min hvile."

 

A:  I dag, når I hører hans røst,…