40

DE TRE YNGLINGES LOVSANG (Dn 3,52-57)

(1. del)

G                       F#m   E

K:  Velsignet er du, o Herre,

G       A                   H

vore fædres Gud!

Em                D                       Em

A:  Værdig at lovsynges og æres,

D                C           H7              Em

værdig at æres i evighed.

K:  Velsignet være dit navn,

dit hellige og herlige navn.

A:  Værdig....

K:  Velsignet er du, o Herre

i dit hellige og herlige tempel.

A:  Værdig....

K:  Velsignet er du, o Herre,

på dit kongeriges trone.

A:  Værdig....

K:  Velsignet er du, som skuer ned i verdensdybet

fra dit sæde over keruber.

A:  Værdig....

K:  Velsignet er du, o Herre,

over himmelens hvælving.

A:  Værdig…

G      F#m            E

K:  Alle I Herrens værker,

G  A     H7

A:  lovpris Herren

Em                   D                     Em

K:  Lovsyng og ophøj ham i evighed!

D                     C                      H7

A:  Lovsyng og ophøj ham i evighed!